Logotipo Consellería Política Social Logotipo Consellería Industria

Contacto

Para obter máis información sobre esta axuda, pode acceder ao enderezo https://politicasocial.xunta.gal/gl/areas/inclusion-social/axudas-e-prestacions/bono-social-termico, ou chamar ao teléfono 881 996 572.


Se desexa contactar telemáticamente, cubra o siguiente formulario, tendo en conta que a información que poda manifestar así como os seus datos persoais teñen garantizada a súa confidencialidade pola Lei orgánica 3/2018, de proteción de datos persoais e garatía dos dereitos dixitais, e utilizaranse soamente con fins estatísticos, así como para prestar o servizo de información demandado e valorar ou reparar o grao de satisfación dos servicios prestados pola Consellería de Política Social.